Вкупно закажани аукции: 66
ОПШТИНИ:
v

3-2023

ГП 65 Жабени
БИТОЛА

3-2023

ГП 81 Жабени
БИТОЛА

3-2023

ГП 82 Жабени
БИТОЛА

3-2023

ГП 83 Жабени
БИТОЛА

02/2023-3.13

ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓув
ГАЗИ БАБА

02/2023-4.34

ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓув
ГАЗИ БАБА

02/2023-4.35

ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓув
ГАЗИ БАБА

02/2023-4.36

ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓув
ГАЗИ БАБА

02/2023-11.4

ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓув
ГАЗИ БАБА

02/2023-11.5

ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓув
ГАЗИ БАБА

02/2023-11.6

ОБЈАВА број 02/2023 за отуѓув
ГАЗИ БАБА

Улица "Црвена Скопска Општина" број 4, 1000 Скопје, Република Македонија

Сите права заштитени