Вкупно закажани аукции: 12
ОПШТИНИ:
v

2/2023

ГП В1
ШТИП

2/2023

ГП В2
ШТИП

2/2023

ГП 95
ШТИП

1/2023-3.9

Objava za otuguvanje gradezno
ИЛИНДЕН

1/2023

Објава 01/2023 за отуѓување н
ДЕМИР КАПИЈА

Аукција за ГП бр.1

Објава број 1/2023 за отуѓува
БОГДАНЦИ

ГП 6.209

Објава бр.62
ПЕТРОВЕЦ

1/2023

Г2 Лесна индустрија
МАКЕДОНСКИ БРОД

ГП 6.26

Објава бр.62
ПЕТРОВЕЦ

ГП 1.1 Петровец

Објава бр.62
ПЕТРОВЕЦ

ГП 1.1 Долно Коњари

Објава бр.62
ПЕТРОВЕЦ

Улица "Црвена Скопска Општина" број 4, 1000 Скопје, Република Македонија

Сите права заштитени